הנחית קבוצות לחברות ועריות


קבוצת הורים וילדים למען הסביבה

מפגשים בטבע להורים וילדים אשר מגבירים חיבור בין הורה לילד. מקנים אלטרנטיבה לצרכנות ומסכים בשעות הפנאי, ומאפשרים מחשבה לדרכים לצמצום כלכלי בדרכים אקולוגיות. זאת באמצעות שימוש בסיפורים- חוויה דמיון והנאה. בהמשך במידת הצורך-יצירת קבוצה מגובשת של הורים וילדים אשר פועלים ויוזמים בשכונתם יוזמות קהילתיות סביבתיות.

קרא עוד

קבוצת עוצמה נשית- נשים פעילות

מפגשים בקבוצת נשים התהליך מובנה לפי שלבים: מתחיל בהעצמה אישית ממשיך בקבוצתית ולבסוף, קהילתית- איתור צרכים משותף הנאסף באמצעות אמצעים אמנותיים. כאשר מזקקים צורך משותף וממנו יוצרים יחד התערבות בקהילה.

קרא עוד

עוצמה נשית בטבע

תהליך קבוצתי של נשים במרחב טבעי נעבור יחד תהליך אישי וקבוצתי ונלמד מהחכמה העתיקה שבשילוב בין נשי וטבעי בין הנושאים: הנרטיב הנשי, התרבותי והעיצוב שלו. נשיות וטבע - עוצמת החיבור בניהם מסיפור אישי לקבוצתי.

קרא עוד