קבוצת אימהות ובנות למען הסביבה


קבוצת אימהות ובנות למען הסביבה

פיתוח קבוצת פעילים – הורים וילדים כותבים את הסיפור עם הטבע

סיפור עם רגליים הינו מיזם שמטרתו לעצב את הסיפור החברתי בין האדם ולטבע, דרך יצירת מגע בלתי אמצעי עם הטבע– זאת מתוך תפיסה שהגדרת "האדם בסביבתו" היא גם סביבת המחייה הפיזית  והטבעית שמשפיעה על התפתחותו של האדם. אנו רוצים לקדם אלטרנטיבה של חיבור האדם אל הטבע דרך קידום כבוד, הגנה ואהבה לסביבה ומתוך כך העלאת הרווחה האישית של האדם במשפחתו וקהילתו.

המפגשים נוצרו והינם מובנים מתוך ראיה – ששינוי מעמיק נוצר מבפנים החוצה, ומלמטה למעלה. מטרת המפגשים (שמונה מפגשים בטבע הקרוב לאזור המגורים)הינה ליצור חיבור  של  ההורה והילד אל הטבע  באמצעות סיפורים וחוויה משותפת ואחד עם השני בשלב הראשון. ובהמשך, ליצור קבוצת פעילים הורים וילדים אשר פועלים יחד על מנת לחזק חיבור ומודעות זאת בקהילה אליה הם שייכים על ידי קידום מיזמים סביבתיים שעונים על הצרכים שלהם בקהילה.

חיזוק הקשר בין האם והילדה  באמצעות הטבע ובאמצעות עשייה משותפת. 

בניית קבוצה מגובשת בעלת זיקה לטבע שפועלת לקידום וחיזוק צדדים אלו בקהילה

עשייה קהילתית סביבתית משותפת מתוך צורך שיעלה מחברי הקבוצה

בניית קהילה הנפגשת בטבע הנפגשת בטבע באופן קבוע.

מתן אלטרנטיבה לצרכנות.

יציאה מהמסכים  גם של ההורים וגם של הילדיםיכול להתאים - למשפחות ב"שביל הצמיחה"

אוכלוסיית היעד:מתאים להורה וילד מגיל 5-8.

מספר מפגשים:8 ולאחר מכן ליווי הפרויקט לפי הצורך.

הגישות התיאורטיות סביבן נבנו המפגשים:הגישה הנרטיבית, עבודה סוציאלית קהילתית ,ביבליותרפיה ואקו פסיכולוגיה..