שירותי הנחיה בטבע


הרצאת הכרות עם אקופסיכולוגיה ושילובה בעבודה סוציאלית ובחינוך

עוסי"ם למען הטבע – הרצאה או מפגש בטבע לעובדים סוציאליים/ אנשי חינוך אשר סוקר את ההיסטוריה האנושית והמקום של הטבע בהתפתחות האדם. בוחן באופן חוויתי את מקום הסביבה והטבע במקצוע העבודה הסוציאלית והחינוך כיום, נסקור גישות שונות מהעולם והתייחסותן לנושא, עם דגש על החשיבה האקופסיכולוגית והעבודדה סוציאלית ירוקה נסיים בחשיבה משותפת ופרקטית על מחשבות לעתיד וכיצד ניתן לשלב את הנושא בעבודתנו. עובדים סוציאליים אשר יעברו את הסדנא /הכשרה – הכפולה-בטבע ובכיתה. יהיו חלק מ"עוס"ים למען הטבע – פלטפורמה לשינוי הסיפור הסביבתי בארץ. דרך עשייה קהילתית סביבתית.